20 January 2018

ارز آوری 29 میلیون دلاری با صادرات خرما

ابراهیم پور حیدری رئیس انجمن خرمای هرمزگان گفت: 20 هزار تن خرمای هرمزگان از ابتدای امسال تاکنون به بازارهای جهانی صادر شده است.

وی افزود : این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نکرده است.

رئیس انجمن خرمای هرمزگان گفت: با صادر کردن این میزان خرما بیش از 29 میلیون دلار برای کشور ارزآوری شده است.

ابراهیم پور حیدری گفت: مضافتی، پیارم، کریته و مرداسنگ ارقامی بودند که در این مدت به کشورهای مالزی، اندونزی، هندوستان و امارات عربی متحده، عمان و کشورهای آسیای میانه و روسیه صادر شد.

وی افزود:20 درصد خرمای استان هرمزگان صادر و ۸۰ درصد در کشور مصرف می شود.

رئیس انجمن خرمای هرمزگان افزود: 50 رقم خرما در هرمزگان تولید می شود که ۱۰ نوع مرداسنگ ، زرد ، مضافتی ، کریته ، خنیزی ، آل مهتری ، زرک ، خاصویی ، هلیلی و پیارم آن صادراتی است .

سالانه ۱۵۰ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار از نخلستان های هرمزگان برداشت می شود.

برداشت خرما در هرمزگان با خرمای آل مهتری از اول خرداد آغاز می شود و با برداشت پیارم در آبان ماه پایان می یابد .
خرما سرشار از ویتامین ب۱ و ب ۲، مواد معدنی ، فسفات ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم است.

صادرات 20 هزار تن خرمای هرمزگان

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.