آلودگی 90 درصد نخلستان‌های بستک
بیش از 90 درصد نخلستان‌های بستک دراستان هرمزگان به آفت لکه برگی آلوده هستند. عادل خورشیدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک در این باره گفت: بیماری لکه برگی خرما که [...]
Read More