ارز آوری 29 میلیون دلاری با صادرات خرما
ابراهیم پور حیدری رئیس انجمن خرمای هرمزگان گفت: 20 هزار تن خرمای هرمزگان از ابتدای امسال تاکنون به بازارهای جهانی صادر شده است. وی افزود : این میزان صادرات نسبت به [...]
Read More