مروری دیگر بر خرمای زاهدی
خرمای زاهدی در بوشهر یکی از خرماهای صادراتی ایران خرما زاهدی است که با نام قصب معروف است. فیبری که در خرما وجود دارد سبب جلوگیری از سرطان سیستم گوارش [...]
Read More