مناطق کشت و صادرات خرمای کبکاب
صادرات خرمای کبکاب خرمای کبکاب یکی از مهم ترین انواع خرمای ایران و جز ارقام خرمای صادراتی ایران است که سالانه حجم زیادی از صادرات خرمای ایران را خرمای کبکاب تشکیل [...]
Read More