دومین جشنواره برداشت خرمای استان بوشهر در آب پخش آغاز شد و تا بیستم مهرماه…
بابک بهادرپور دبیر جشنواره خرمای استان بوشهر با اشاره به آغاز دومین جشنوار برداشت خرما در استان، اظهار داشت: این جشنواره به نام شهیدان گرانقدر آب پخش شهیدان قمیصی، میر، [...]
Read More
خشکیدگی خوشه های خرما
سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه در مرداد و تیرماه طول دوره گرما و شدت درجه حرارت در نخلستان های شرق استان در چهار شهرستان ریگان، فهرج، [...]
Read More