با خواص شیره خرما آشنا شوید
شیره خرما مایعی با گران روی بالا که از خرمای تازه به بدست می اید.برای داشتن شیره باید خرما طی چند هفته در فضایی گرم تر از دمای اتاق و [...]
Read More