خشکیدگی خوشه های خرما
سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه در مرداد و تیرماه طول دوره گرما و شدت درجه حرارت در نخلستان های شرق استان در چهار شهرستان ریگان، فهرج، [...]
Read More