Category: برداشت خرما در شهرستان دشتستان

آغاز برداشت خرما در دشتستان
از شش میلیون اصله نخل استان بوشهر افزون بر 62 درصد آن در دشتستان قرار دارد که اکنون برداشت محصول خرما آغاز شده است. نخل‌داران این شهرستان بیش از 70 [...]
Read More