20 January 2018

آلودگی 90 درصد نخلستان‌های بستک

بیش از 90 درصد نخلستان‌های بستک دراستان هرمزگان به آفت لکه برگی آلوده هستند. عادل خورشیدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک در این باره گفت: بیماری لکه برگی خرما که عامل آن قارچ است از دو ماه قبل در شهرستان بستک شناسایی شد و با بارندگی‌های اخیر شیوع پیدا کرد. وی افزود: برای مقابله با این آفت 200 میلیون ریال اعتبار برای خرید سمپاش اختصاص یافته است که بزودی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد./ ایسنا

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.