21 August 2019

خشکیدگی خوشه های خرما

سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه در مرداد و تیرماه طول دوره گرما و شدت درجه حرارت در نخلستان های شرق استان در چهار شهرستان ریگان، فهرج، نرماشیر و قسمتی از شهرستان بم عارضه خشکیدگی خوشه های خرما را داشتیم.وی افزود: خشکیدگی خوشه های خرما بر اثر عارضه دمای بالا اتفاق می افتاد و میزان عارضه خشکیدگی خرما در شهرستان های مختلف متفاوت بوده است و در نیمه مرداد ماه به مدت سه روز گرمای هوا باعث شد که عارضه خشکیدگی را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: عاملی دیگر نیز همچون زمان تلقیح، گرده افشانی، طوفان و سرما باعث خسارت شد که آن هم روی خسارات نخیل کاران شرق استان تاثیرگذار بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: به دنبال این هستیم که بیمه ۱۰۰ درصدی کشاورزان پرداخت شود و برای ادامه کار کشاورزان و تسهیلات بانکی اعتبار بگیریم.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.