1 سپتامبر 2019

دومین جشنواره برداشت خرمای استان بوشهر در آب پخش آغاز شد و تا بیستم مهرماه یعنی پایان فصل خرماچینی ادامه دارد.

بابک بهادرپور دبیر جشنواره خرمای استان بوشهر با اشاره به آغاز دومین جشنوار برداشت خرما در استان، اظهار داشت: این جشنواره به نام شهیدان گرانقدر آب پخش شهیدان قمیصی، میر، اخلاقی و بهادرپور برگزار شده است که همگی فرزندان نخل و خرما بودند و خونشان را در نخلستان خوزستان تقدیم میهن عزیزمان کردند .
وی خواستار حمایت مسئولان از این جشنواره شد و اضافه کرد: تاکنون در سطح شهر و شهرستان و استان هیچ گونه کمک مالی و معنوی به جشنواره نکرده و با هزینه شخصی برگزار و اداره می شود .
بهادرپور اضافه کرد: در دومین جشنواره برداشت خرمای استان بوشهر علاوه بر معرفی بهتر برای تولید کنندگان، مصرف کنندگان داخلی و خارجی، زمینه ارتباط بیشتر برای ارائه محصول به مشتری به صورت مستقیم فراهم می شود .
وی بیان کرد: جشنواره برداشت خرما شامل بخش های انتخاب بهترین مخ بر، بهترین باغ دار، بهترین برند بسته بندی، بهترین تاجر خرما، بهترین نهاد دولتی همراه با مردم، کشاورزان و جشنواره است .
دبیر جشنواره خرمای استان بوشهر این جشنواره را فرصت مناسبی برای معرفی نخل و خرمای استان بوشهر دانست و اضافه کرد: از حضور و مشارکت فعالان عرصه نخل و خرما و همه مردم در این جشنواره استقبال می کنیم .

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.