صادرات خرمای کبکاب-Export Kabkab date
7 May 2019

صادرات خرما

رشید فرخی : مصرف خرما از 15 تا 20 روز آینده در کشور کاهش می یابد بنابراین الزامی برای اعمال محدودیت در صادرات خرما نیست.
وی ادامه داد: البته تاکنون دستور العملی برای اعمال محدودیت صادرات خرما به گمرکات جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده است.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.